دکتر افزایش قد در زنجان

دکتر فرانک شریفی قروه

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

نشانی : زنجان – مطب ۱: زنجان خیابان سعدی وسط – نبش کوچه باقری – ساختمان پزشکان رازی

 

 

دکتر حسین چیتی

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

نشانی : زنجان – مطب ۱: زنجان بالاتر از میدان انقلاب – ساختمان پاستور – طبقه ۴ – واحد ۴۰۵

 

 

دکتر مریم جامه شورانی

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر محمد اصغری نوسری

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر مهران نظام دیبا

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر بیژن قبادیان

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر مریم ملکی مقدم

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر رامین محمدی

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر شاهین بشارتی

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر طیبه لک زایی

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر زهرا عباسپور راد

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر الما فرنود

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی

 

 

دکتر محمد امین عباسی اسلاملو

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی

 

 

دکتر نوشین جلیلی

تخصص :

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ، اندوکرینولوژی

زمینه فعالیت :

متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و …)

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – اتوبان شیخ فضل الله نوری – بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 

 

دکتر زیبا مولایی

تخصص :

متخصص کودکان- فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

زمینه فعالیت :

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

نشانی : زنجان – مطب: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی

مطالب مرتبط