آثار جهاد در راه خدا

آیه درباره جهاد

آیه درباره جهاد

آیات جهاد – تبیان ترجمه: کسانی که ایمان آورده اند و آنان که مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند،به رحمت خدا امید می دارند و خدا آمرزنده و مهربان است. ***** سوره بقره آیه 191 و 192 جهاد از نگاه قرآن/ ۴۰۰ آیه قرآن در رابطه با جهاد است گروه سیاسی: «جهاد» در حداقل هفده سوره قرآن کریم از جمله بقره، آل‌عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، نحل، حج، نمل، احزاب، شوری، محمد، فتح، حدید، حشر، ممتحنه و صف آمده و قریب به ۴۰۰ آیه در رابطه با جهاد نازل شده است. جهاد در قرآن – ویکی فقه در این آیه نخست دعوت به جهاد در راه خدا شده و بلافاصله سخن از مستضعفان و مظلومانی به...