آدمی که غرق شود قطعا میمیرد انشا

انسان که غرق شود قطعا میمیرد از کیست

انسان که غرق شود قطعا میمیرد از کیست

انسان که غرق شود قطعا می میرد چه در دریا چه انسان که غرق شود قطعا می میرد  چه در کینه چه در انتقام مواظب باشیم غرق نشویم! انسان بودن، خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد ماهاتما گاندی  از : مطالب جدید انسان که غرق شود قطعاً میمیرد. انسان که غرق شود قطعاً میمیرد. دوستان گرامی بعد از کلوب میتونین به پیج من در اینستاگرام سر بزنین sardar13563 مطالب. دوست شوید. 99/02/8 06:35. انسان که غرق شود قطعاً میمیرد. پویا. انسان که غرق شود کار شخصی برای شهادت امام رضا (ع) (آپدیت نهایی) انسان که غرق شود قطعا میمیرد : چه در دریا ، چه در رویا ، چه در دروغ ، چه در گناه. چه در خوشی ، چه در قدرت ، چه در جهل ، چه در انکار. چه در حسد ، چه در بخل ، چه در...