آزمایش علوم دوم دبستان صفحه ۲۸

دماسنج چیست علوم دوم دبستان

دماسنج چیست علوم دوم دبستان

دماسنج چیست علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین 1 روز و شب: نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می‌کند. آن طرف از زمین که رو به خورشید قرار دارد، روز است؛ طرف دیگر هم شب است. – زمین به دور خود می‌چرخد. این چرخش روز و شب را به‌وجود می‌آورد. – زمین هر 24 ساعت، یک بار به دور خود می‌چرخد. – گرمای خورشید در یک شبانه‌روز یکسان نیست. – جانداران به گرما و نور خورشید نیاز دارند. – گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد می‌کنند و برای خود و جانوران دیگر غذا تهیه می‌کنند....