آموزش ساخت بادبادک با نی

نخ بادبادک را کجا ببندیم

نخ بادبادک را کجا ببندیم

قصه “بادبادکی نزدیک ابرها” | سرسره نخ بادبادک را به جایی می بندیم. آن وقت بادبادک می تواند توی هوا بماند.» مینو گفت: «خیلی خوب می شود. ولی نخ بادبادک را به کجا ببندیم؟» مسعود گفت: «آن را به ریشه های گلیم می بندیم.» نخ به پای بادبادک‌های کم‌طاقت مبند – ایسنا شب از نیمه گذشته است و سرما سوز زیادی دارد، صورتش را با کلاه پوشانده و دستکش‌های زمخت و کهنه‌ای بر دست دارد، تا کمر در سطل زباله خم شده است، تا حدی که به درستی نمی‌توان سنش را تشخیص داد، نور چراغ ماشین را که می‌بیند صاف باز باد، با بادبادک – همشهری آنلاین به باد ندادن بادبادک. چون آدمیزاد نمی‌تواند شدت و جهت وزش باد را کنترل کند...