آموزش ظرف شستن سریع

شستن ظروف با پودر دستی

شستن ظروف با پودر دستی

ظرف شستن و اشتباهات شستن ظروف با دست و ماشین ظرفشویی نکات مهم برای شستن ظروف با ماشین ظرفشویی. توجه داشته باشید که دقیقا به همان اندازه پیشنهادی، پودر داخل ماشین ظرفشویی بریزید ، باید بدانید که پودر بیش تر روی ظرف ها باقی می ماند و مقدار کم تر از پودر ماشین لباسشویی در شستشوی دستی استفاده نکنید ۲- پودر لباسشویی دستی را به تشت پر از آب گرم اضافه کنید (برچسب لباس برای دمای آب نگاه کنید و دمای آب را بررسی کنید.)  شستن لباس های زیر با ماشین لباس‌شویی طریقه چیدن ظروف داخل ماشین ظرفشویی ظرف شستن – روشهای آسانتر و سریعتر ظرف شستن [آرشیو من برای شستن ظرفهام دو مدل مایه دارم یکی رو با پودر ماشین واب وکمی مایع ظرفشویی پر می کنم خوب خوب ظرفها و سینک ولیوان وفنجون هام...