آژیر کشیدن ماشین آتش نشانی

دانلود صدای آتش نشانی

دانلود صدای آتش نشانی

اگر دنبال افکت های صوتی مرتبط با ماشین و اکشن ها مختلف خدمات آتش نشانی هستید در این بخش صدای ماشین آتش نشـانی و خدمات ایمنی در قالب ۱۰۰ افکت صوتی را برای دانلود شما آماده کرده ایم. صدای ماشین آتش نشانی و خدمات ایمنی اما شاید برای شما جای سوال باشد که مگر صداهای مربوط به ماشین آتــش نشـانی مگر چند افکت صوتی می باشد که شده ۱۰۰ افکت صدای مختلف !؟ ماموریت های آتش نشــانی شامل پوشش کلیه حوداث می باشد از جمله آتش سوزی ،نجات موجودات،جابجایی آوار و دیگر اشیای خسارت دیده،خدمات حمل و نقل مصدومین،اکشن های...