آیا قرص لتروزول باعث تاخیر در پریود میشود

عوارض لتروزول بر تخمدان

عوارض لتروزول بر تخمدان

لتروزول که داروی سرطان پستان است در یک مطالعه جدید که روی 750 خانم انجام شده برای تحریک تخمک گذاری مورد استفاده قرار گرفت که میزان تولد 44% نسبت به زنان ناباروری که درمان استاندارد یعنی کلومیفن استفاده می­کردند، افزایش یافت. در یک Double blind در زنانی که PCO داشتند، آن­هایی که لتروزول مصرف کردند 5/27% نوزاد سالم به دنیا آوردند و آن­هایی که کلومیفن مصرف کردند 1/19% نوزاد سالم به دنیا آوردند. همچنین محققین گزارش کردند که میزان آنومالی­های مادرزادی و بارداری­های ناموفق در هر گروه مشابه بوده است البته همانطور که انتظار می­رفت کسانی که لتروزول مصرف کرده...