نمونه سوال جهشی اول به سوم

جهش پایه سوم ابتدایی

جهش پایه سوم ابتدایی

جهش تحصیلی یعنی این امکان وجود دارد تا دانش آموز بدون گذراندن یک سال تحصیلی، یک پایه تحصیلی را طی کند. دانش آموزانی که علاقه مند به ثبت نام در طرح جهش تحصیلی هستند، در صورتی که تمامی شرایط ثبت نام را دارا باشند می توانند با شرکت در آزمون هایی که برگزار می شود و کسب نمره قابل قبول، شانس خود را برای گذراندن جهشی یک یا چند پایه تحصیلی بیازمایند. البته این امر به همین سادگی ها هم نیست و داوطلبان برای ثبت نام در طرح جهش تحصیلی باید شرایطی را نیز دارا باشند. دانش آموزان در صورتی...