نه روز تاخیر در پریود

8 روز تاخیر در پریود

8 روز تاخیر در پریود

در این مقاله به دو موضوع اساسی در رابطه با تاخیر در پریودی اشاره می کنیم: ابتدا به دلایل تاخیر در پریودی اشاره می کنیم که ویژه کسانی است که پریودشان عقب افتاده و نمی دانند دلیل آن چیست و اینکه آیا می تواند نشانه بارداری باشد یا خیر و در ادامه به راهکارهای عقب انداختن پریودی اشاره می کنیم که ویژه کسانی است که به دلایل خاصی می خواهند پریودشان را عقب بیندازند، اما نمی دانند،چگونه این کار را باید انجام دهند. دلایل تاخیر در پریودی تاخیر در پریودی می تواند یک سورپرایز باشد، مخصوصا اگر تمایلی به بارداری...