وقتی نخ زیر چرخ خیاطی شل است

علت قفل شدن توپی چرخ خیاطی

علت قفل شدن توپی چرخ خیاطی

قفل شدن توپی چرخ خیاطی – گارانتی علت قفل کردن توپی چرخ خیاطی چند مورد می باشد که در زیر به آن اشاره می شود. اما قبل از خواندن این مقاله، این نکته را در نظر داشته باشید، در صورتیکه توپی چرخ مشکل داشته باشد، هرگز توپی را برعکس کاچیران | کارخانجات چرخ خیاطی ایران | آموزش برطرف کردن علت قفل شدن چرخ خیاطی – برعکس چرخاندن توپی اصلی چرخ خیاطی – مراحل نخکشی اشتباه انجام شده است. – چرخ بدون پارچه کار می کند – کشش نخ نسبت به نوع پارچه درست نتظیم نشده است. آشنایی با عیب های چرخ خیاطی اگر دوخت ها کوچک و بزرگ شدند علت های آن عدم تنظیم صحیح سوزن، نخ کردن نادرست سوزن، عدم استفاده از سوزن استاندارد، وجود گرد و غبار بر روی بخش ماکو و ماسوره...